Informacje o zasadach pozyskiwania funduszy i trwających konkursach możesz uzyskać między innymi na stronach:

Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi
Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej
Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego